+45 70300000 salg@systemtech.dk

VMware analyse

Systemtech tilbyder at foretage en samlet analyse af jeres VMware miljø. Analysen giver jer en række anbefalinger på indsatsområder.

Hvorfor få en analyse af jeres VMware?

I udvider og ændrer løbende jeres virtuelle IT miljø i kraft med ny indkøb af IT systemer, voksende medarbejderstab, løbende udskiftning af HW og generelle organisatoriske krav og behov for IT miljøet.

Det kan kræve at I løbende optimerer på det eksisterende VMware miljø. Men hvor skal indsatsen foretages? Opgradering af firmware, HW indkøb, udvidelse af CPU kraft eller måske bedre fordeling af eksisterende ressourcer?

Der kan være store besparelse ved at optimere de rigtige steder.

For at træffe den rigtige beslutning tilbyder vi AnalyseIQ for VMware, som giver dig et godt analytisk udgangspunkt for at træffe den rette beslutning. Vi giver jer vores professionelle anbefalinger i forhold til jeres behov nu og fremadrettet.

Vi tager udgangspunkt i det indsamlede analysedata, som udfærdiger en rapport. Med rapporten konkluderer vi og anbefaler jer den løsning, som vi vurderer er den bedste for jeres organisation.

Analysen afslørede at flere af systemerne i stigende grad belastede SQL serveren og denne trend var uventet. Vi kunne se at CRM serveren og servere til fakturahåndtering var tildelt for meget ram, men at de øvrige maskiner havde et reelt behov for mere hukommelse.

Hvordan?

Vi installerer et analyseværktøj på jeres eksisterende VMware miljø og lader dette værktøj køre i 30 dage. Herefter behandler vi analysedata og præsenterer resultatet for jer.

AnalyseIQ for VMware består af 3 delanalyser, der samlet giver jer overblikket for jeres nuværende VMware miljø.

1. Nuværende tilstand

Vi foretager en tilstandsundersøgelse af jeres nuværende virtuelle IT miljø.

Den giver jer en status på hvordan jeres virtuelle miljø performer i dag og om der er evt. er fejlkonfigurationer.
 
I får tilsvarende viden om der er åbenlyse flaskehalse i jeres VMware opsætning.
  • Få optimeret mest muligt
  • Undgå fejlkonfigurationer, få kendskab til nuværende tilstand
  • Visualiser performance
  • Forbedret cost/benefit

2. Fremtidsperspektiv

Analysen giver et indblik i hvornår i vil løbe tør for ressourcer samt hvornår I vil opleve kritiske performance udfordringer i forhold til udviklingen i jeres organisation samt markedstendenser.

Vores analyse giver også et utrolig godt billede af hvordan implementering af nye planlagte systemer vil påvirke jeres virtuelle miljø.

 
I vil kunne skabe et bedre overblik for den samlede investering og begrænse uventede omkostninger, der kan påvirke budgettet.
  • Hold styr på ressourcer
  • Planlæg investeringer og kend impact på forhånd

3. Bedre systemudnyttelse

Vi giver dig et indblik i jeres uudnyttede ressourcer i jeres virtuelle miljø.
 
Vi kommer med anbefalinger for hvordan I bedst mulig kan udnytte ressourcerne.
 
I får herved mest ud af jeres eksisterende miljø og kan evt. undgå at investerer i nyt HW før tid.
  • Få optimeret udnyttelsesgrad
  • Stræk investeringerne mest muligt
  • Vær proaktiv fremfor reaktiv

Hvad sker der efter analysen?

Når I har foretaget nogle af vores anbefalinger for forbedringer, foretages analysen igen.

Den løber i tilsvarende 30 dage og vi analyserer på effekten af forbedringerne samt anbefaler nye indsatsområder.

Som udgangspunkt afinstallerer vi analyseværktøjet på jeres virtuelle miljø.
 
Det er muligt efterfølgende at købe værktøjet, således I jævnligt kan analysere på jeres virtuelle miljø.

Kontakt os

Ring 7030 0000 eller skriv til salg@systemtech.dk