+45 70300000 salg@systemtech.dk

VMware Analyse – eksempel

Et VMware miljø bestående af 3 hosts og shared storage. Hver Host er bestykket med 64 GB ram 
 
På et tidspunkt gives der advarsler omkring HA funktionalitet, miljøet vil ikke fungere i en situation, hvor en af de 3 hosts lukkes ned.
 
De indledende manuelle analyser viser at der er for lidt ram. Efter en omfordeling af de virtuelle maskiner fremkommer følgende resultat:
ESX01 – 64 GB ram / 41 GB provisioneret
ESX02 – 64 GB ram / 45 GB provisioneret
ESX03 – 64 GB ram / 46 GB provisioneret
 
For at få HA til at virke igen skal 2 Hosts kunne ”indeholde” alle 3 hosts hukommelse. 

17 Virtuelle maskiner
2 Domain controllere 
1 Fil server
1 SQL server
1 CRM server
5 Servere til WEB applikationer
1 Server til adgangskontrol
1 Kommunikations server
1 Navision server 
2 Servere til fakturahåndtering
1 Citrix server
1 Management server

Resultat af analysen 
Vi fik fordelt de eksisterende ressourcer og fandt ud af det reelle behov for udvidelser og hvad systemet kunne klare af potentielle udvidelser.

Analysen afslørede at flere af systemerne i stigende grad belastede SQL serveren og denne trend var uventet.

Inden for en periode på 4-6 måneder skal flere af serverne også tildeles mere storage. Der blev ikke fundet fejl i netværk mv. 

Den åbenlyse løsning er at købe mere ram og montere dette i de 3 hosts -  men:
1. Det koster penge
2. Kan Hosts overhovedet opgraderes med mere RAM?
3. Hvor meget RAM er nok?
4. Hvornår sker det igen?
5. Hvad er det næste der sker, har vi CPU og storage nok, eller skal vi snart have nye Hosts?
 
Da Systemtech lavede en analyse på miljøet kunne vi se, at CRM serveren og servere til fakturahåndtering var tildelt for meget ram, men at de øvrige maskiner havde et reelt behov for mere hukommelse. 

Man kunne også se at næsten alle servere var tildelt for meget CPU, på nær SQL og de 5 webservere. 

Host blev opgraderet til 128 GB RAM hver og kunne udvides yderligere til 192 GB RAM senere.

CPU blev omfordelt og performance blev mærkbart forbedret.