+45 70300000 salg@systemtech.dk

Case: Aarhus Vand

Effektivisering og fremtidssikring af en af Danmarks største vandforsyninger

Effektivisering og fremtidssikring af IT-driften

Aarhus Vand er et kommunalt aktieselskab. Selskabets virksomhed omfatter håndtering af regnvand (herunder gennem klimatilpasningsprojekter), produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb. For at effektivisere og fremtidssikre driften af en af Danmarks største vandforsyninger, har Systemtech været med til at rådgive og implementere en tilpasset IT-infrastruktur.

For at sikre at Aarhus Vand A/S fra starten fik den bedst mulige IT-infrastruktur og derved kunne sikre sig større driftssikkerhed, henvendte forvaltningen sig til Systemtech. Formålet med henvendelsen var, at få rådgivning til at vælge den mest optimale løsning samt at få denne implementeret og efterfølgende sikret en optimal drift.

Mange krav – én samarbejdspartner

Hos Systemtech har vi stor erfaring med at arbejde med forsyningssektoren, og det betyder, at vi kender de behov, krav og udfordringer den står overfor.

Vi har indgået et samarbejde med Aarhus Vand om at sikre IT-driften af det administrative netværk via en Single Point of Contact, som betyder, at al kommunikation, dataudvikling, datavedligeholdelse og problemløsninger varetages af Systemtech.

Dette betyder, at brugerne og andre leverandører kun skal henvende sig ét sted, og det letter både kommunikation og samarbejde for alle parter.

Vi anser dette som et kvalitetsstempel af det arbejde, vi har leveret indtil nu, og glæder os til at være med i den videre udvikling af Århus Vand A/S´ fremtid,” udtaler Bjarne Rasmussen, divisionschef hos Systemtech A/S.

– Lovgivningen gjorde, at vi stod i en situation, hvor vi skulle omstrukturere vores organisation. Vi valgte derfor at fokusere på at implementere en driftsikker og langtidsholdbar it-infrastruktur fra starten. Vores samarbejdspartner, Sonlinc anbefalede os Systemtech A/S.

Det at arbejde sammen med konsulenter, der hurtigt kan sætte sig ind i vores problemstillinger og komme med innovative forslag til fremtiden, har gjort, at vi har kunnet fokusere på at levere den høje service, vi ønsker at levere hver dag til vores brugere. Therese Bonney

Direktør, Aarhus Vand A/S

Har du spørgsmål?

Michael Sinding
Salgschef
E: msi@systemtech.dk
T: +45 28958383